Sociální služby v Prachaticích

Prachatice mají na mnoha místech republiky výborné jméno, co se sociálně zdravotních služeb, péče týká. V Prachaticích má sídlo 10 poskytovatelů sociálních služeb, které nabízejí pomoc prostřednictvím 15 sociálních služeb, a to jak formou ambulantní, pobytové či v podobě terénní služby.

Samostatnou kapitolou jsou tak zvané doplňkové služby, kde se realizují různé volnočasové, vzdělávací, společenské akce. Nejširší oblastí jsou pak asi aktivity pro seniory. Ze zkušeností, které v oblasti práce se seniory mám musím říct, že tolika aktivit, možností a příležitostí, jako je v Prachaticích pro tuto cílovou skupinu, se v jiných městech jen tak nevidí. Když se podíváte do kalendária seniorských akcí na webu krebul.cz, pak pochopíte, o čem mluvím. Senioři se zde rozhodně nudit nemusejí.

Přesto i v Prachaticích bude potřeba se nadále zabývat stárnutím populace, zvyšujícím se počtem osob se zdravotním postižením, lidí v krizi, ale také rodin s dětmi, mladými lidmi.

A i to by mělo být naším úkolem, pracovat na přijetí  opatření, jež nám mohou pomoci udržet Prachatice akční a svěží i v budoucnu, například prostřednicím rekonstrukce či stavby  menších bytů, chráněných bytů, udržení a zpřístupnění kvalitní sítě sociálních služeb a jejich podpora. Naším cílem podpory je udržet lidi v domácím přirozeném prostředí, či poté zajistit další formy bydlení se službami (pečovatelské domy, chráněná bydlení, domovy se zvláštním režimem a domov pro seniory, odlehčovací službu).