Ing. Miroslav Bojanovský

  • 86 let
  • Důchodce, bývalý starosta města

Informace

Jako důchodce se nejvíce věnuje svému koníčku – ovocnářství. Je předsedou Rady seniorů, kde aktivně pomáhá v bohaté zájmové činnosti. Dlouholetý zastupitel a starosta města. Držitel Ceny města Prachatice. U lidí si váží skromnosti a tolerantnosti, nemá rád sobeckost, závist a povýšenost.