Volební program

ODS + TOP 09 + nezávislí kandidáti

Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané, 

pro nadcházející komunální volby v Prachaticích, které proběhnou 23. – 24. září 2022, jsme spojili síly a o vaši podporu se budeme ucházet ve spojení ODS + TOP 09 + nezávislí kandidáti. Představuji vám zajímavé osobnosti, které jsou úspěšné ve svých profesních životech, osvědčené tváře i kandidáty, kteří reprezentují mladou a nadějnou generaci. Dáváme síly dohromady, protože nás spojují důležité věci. Všichni máme rádi naše krásné Prachatice, není nám lhostejné, co se ve městě děje, a jsme připraveni ve prospěch Prachatic pracovat. 

V uplynulém volebním období byli naši zvolení zastupitelé v opozici k současnému vedení města. Každá moc potřebuje protiváhu a potřebuje opozici, která umí pojmenovat špatná rozhodnutí, současně je ale připravena podpořit dobré věci. Přesně tím jsme se uplynulé čtyři roky v zastupitelstvu řídili. Podporovali jsme rozumné projekty, jako například budování cyklookruhů (Singltrek tras) nebo výkup a plánovanou rekonstrukci chaty na Libíně. Souhlasili jsme také s výkupem pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Cvrčkovem a studií prachatického podzemí a sklepů. Na druhou stranu jsme nemlčeli k věcem, se kterými nesouhlasíme a odůvodněně je kritizujeme. Vedení města jsme od počátku vyčítali, že stojí na podpoře komunistické strany. Vadilo a vadí nám, že radnice dlouhodobě přehlíží zjevné negativní trendy, jako je stabilní úbytek obyvatel a odliv hlavně mladých a úspěšných lidí z města. A rozhodně nejsme spokojení s tím, co vedení města udělalo, nebo spíše neudělalo, s nedostupným bydlením, nedostatkem stavebních parcel, špatnou dopravní situací a parkováním, úbytkem obchodů a služeb nebo třeba nedostatečnou prezentací města. Asi nejvíce kontroverzní akcí poslední doby je rekonstrukce letního kina za cca 55 mil. Kč. Tento záměr jsme nepodpořili a navrhovali jsme jiné, nejlépe mobilní řešení. Již utracené peníze budou bohužel městu jednou chybět. 

Prachatice jsou krásné město s velkým potenciálem. Pro další rozvoj a pro řešení mnoha úkolů potřebujeme silnou radnici s jasnou vizí a tahem na branku. 

Budoucnost našeho města nám není lhostejná, a proto se na podzim tohoto roku budeme ve volbách ucházet o vaši podporu.

Ing. Jan Bauer
Lídr kandidátky ODS + TOP 09 + nezávislí kandidáti
kandidát na starostu

 • Představíme moderní strategii propagace města a zajistíme kvalitní značení a navigaci ve městě.
 • Prosazujeme výstavbu lanovky na Libín a oživení tohoto místa turisticky zajímavými atrakcemi.
 • Připravíme zpevněné cyklookruhy známé pod názvem „Singltrek trasy“ v okolních lesích.
 • Podpoříme tradiční XTERRU.
 • Chceme revitalizovat a oživit Horní náměstí a zvážit zřízení pěší zóny v Poštovní ulici. Obří a drahá rekonstrukce Malého náměstí pro nás není prioritou.
 • Připravíme novou koncepci Slavností solné Zlaté stezky, tak aby zachovávala tradiční historický rámec.
 • Prodáme vytipovaný bytový fond nejlépe stávajícím nájemcům.
 • Současně se ale dál budeme starat o obecní byty a důstojné bydlení pro sociálně slabší spoluobčany.
 • Urychlíme přípravu pozemků pro výstavbu nového bydlení.
 • Budeme rozvíjet naše základní a mateřské školy a podporovat volnočasové aktivity dětí.
 • Chceme prosadit více peněz na podporu sportu a zajistit dostatek motivovaných trenérů dětí.
 • Postavíme kryté tenisové kurty, které využijí místní i návštěvníci města.
 • Zajistíme více parkovacích míst na území města.
 • Zastavíme neustálé kácení a zasadíme nové stromy. Zvýšíme podíl zeleně ve městě, a to výsadbou stromů a vznikem osázených prostor. Přijmeme zásadu, že za každý pokácený strom vysadíme dva nové stromy či keře. Vznikne veřejně dostupná mapa vysázených stromů a keřů.
 • Chceme, aby Prachatice byly dál městem přátelským k seniorům a jejich potřebám. Záleží nám na našich starších spoluobčanech, protože jejich celoživotní a lidské zkušenosti považujeme za významný potenciál pro rozvoj města a života v něm.
 • Postaráme se, aby sociální a zdravotní péče byla dobře koordinována a včas dostupná pro každého.
 • Výrazně zlepšíme informovanost seniorů ve městě. Chceme, aby měli včas dostatek informací o tom, jak mohou využívat volný čas a do kterých aktivit se mohou zapojit a současně měli snadno dostupné informace o konkrétních sociálních službách, které mohou využít s ohledem na své vlastní potřeby.
 • Poskytovatelé sociálních služeb se mohou spolehnout na naši trvalou a důslednou podporu.
 • Budeme podporovat a spolupracovat s Radou Seniorů, Studentskou radou, Poradním sborem seniorů a Osadními výbory jako s přirozenými poradními orgány vedení města.
 • Finančně podpoříme rozvoj tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené (speciální tlačítko, které má daná osoba při sobě a v případě nouze může snadno přivolat pomoc).
 • Zaměříme se na odstraňování dalších architektonických, technických a komunikačních bariér ve městě. Vytipujeme a odstraníme bariéry, které znepříjemňují každodenní život seniorům i lidem s postižením. Vytvoříme mapu města bez bariér.
 • Vrátíme do Prachatic Jazzfest, tradiční a celorepublikově známý festival.
 • Zařídíme mobilní letní kino a promítání např. na Velkém náměstí nebo v Parkánu.
 • Preferujeme začlenit stávající areál letního kina do klidové zóny Štěpánčina parku.
 • Chceme připravit atraktivní vánoční trhy na Velkém náměstí, aby za nimi a vánoční atmosférou nemuseli místní lidé dojíždět do jiných měst.
 • Vedle stávajících akcí chceme kulturní život ve městě oživit také kvalitními koncerty vážné hudby a přivést sem zajímavá hudební tělesa.
 • Rozjedeme projekt „Prachatice do mobilu“, který poskytne přehled o dění ve městě a usnadní komunikaci s úřadem.
 • Zpřístupníme materiály z Rady a Zastupitelstva veřejnosti.
 • Budeme se pravidelně setkávat a spolupracovat s místními podnikateli.
 • Stanovíme jasné kompetence ve vedení města.
 • Dlouhodobě prosazujeme vyrovnané hospodaření města a investovat budeme s rozvážností do smysluplných a veřejností podporovaných projektů.
 • Nenavýšíme místní daně a poplatky.
 • Umožníme řešení a oznámení problémů prostřednictvím on-line aplikací.

Copyright © 2022 ODS Prachatice